logo Phoenix Family Services Ltd.
Phoenix
Family
Services
ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Phoenix Family Services Ltd. Indien U deze website gebruikt dan gaat U akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld. Wij behouden ons het recht voor om U de toegang tot onze website te beperken indien U hier niet mee akkoord gaat. U stemt ermee in dat U deze website niet voor illegale activiteiten gebruikt en respecteert alle relevante wetgeving and regels. U stemt ermee in dat U deze website alleen gebruikt voor het aanvragen van een visum en dat alle informatie die U verstrekt waar en juist is. Wij behouden ons het recht voor uw visumaanvraag af te wijzen.

Omschrijving levering
Wij vragen voor U visumautorisatie voor Vietnam aan en leveren U een visumautorisatiebrief en formulier N1 per email. De visumautorisatiebrief en formulier N1 dient U zelf uit te printen en mee te nemen naar Vietnam. Na inlevering van de visumautorisatiebrief, formulier N1 en na betaling van de stempelkosten op het immigratiekantoor op het vliegveld in Vietnam ontvangt U uw visum.

Levertijd
De levertijd van de visumautorisatiebrief is gebaseerd op de doorlooptijd bij het Vietnamese immigratiekantoor. Wij starten uw aanvraag nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Het Vietnamese immigratiekantoor kan om meer informatie vragen en de levertijd vertagen. Wij zullen U dan direkt inlichten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade als gevolg van vertragingen.

Service tarief, stempelkosten en betaling.
U gaat ermee akkoord dat U het service tarief betaalt voor de producten die U aanschaft op de website visumvietnam.nl. Als U betaalt met credit card dan gaat U ermee akkoord dat het bedrag van uw credit card wordt afgeschreven nadat verificatie heeft plaatsgevonden.
Betalingen van de stempelkosten op lokatie in Vietnam vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. De prijzen zoals genoemd op onze website voor de stempelkosten zijn ter indicatie en kunnen aan verandering onderhevig zijn door de Vietnamese regering.

Correcties en wijzigingen in de visumautorisatiebrief.
Indien U ons foutieve gegevens heeft aangeleverd en de visumautorisatiebrief wilt laten corrigeren dan dienen wij voor U een nieuwe visumautorisatiebrief aan te vragen. Indien dit een correctie in de naam, paspoortnummer, geboortedatum, geslacht of nationaliteit betreft dan doen wij dit gratis, met een levertijd van 3 werkdagen.
Voor wijzigingen in de visumstartdatum of het visumtype dient U de standaard servicekosten te betalen.
Voor spoedwijzigingen, korter dan 3 werkdagen, betaalt U 20 Euro spoedkosten.

Visum afwijzing, annulering en restitutie
Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor vertragingen en/of annuleringen van geboekte arrangementen (bijvoorbeeld vluchten, hotels, tours) betreffende uw reis naar Vietnam indien uw visumaanvraag is vertraagd of is afgewezen door het immigratiekantoor in Vietnam.

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor gemaakte kosten en/of schadeloosstellingen betreffende uw reis naar Vietnam indien uw visumaanvraag is vertraagd of is afgewezen door het immigratiekantoor in Vietnam.

Indien uw visumaanvraag is afgewezen zullen wij U het service tarief restitueren, tenzij wij bewijs hebben dat de informatie die U aan ons heeft verstrekt onjuist is.

Als U uw visumaanvraag wilt annuleren, nadat wij de visumaanvraag gestart zijn, zullen wij geen restitutie doen, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden. Om hiervan gebruik te maken dient U ons schriftelijke of per email in te lichten. Wij behouden het recht voor om uw claim af te wijzen.

Het visum wat U aanvraagt via onze website is alleen geldig op de vliegvelden en gedurende de periode genoemd in de visumautorisatiebrief. Als U aankomt op een ander vliegveld of buiten de genoemde periode dan kan U de toegang tot Vietnam geweigerd worden. Wij nemen hier geen enkele verantwoordelijkheid voor en zullen uw visumkosten niet restitueren als dit gebeurt.

Verwijzingen naar andere websites.
www.visumvietnam.nl bevat verwijzingen naar andere websites. Deze websites zijn zorgvuldig gelecteerd op relevantie voor reizigers naar Vietnam. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.